Ove Tüksammel, Levikomi IoT ärisuuna juht

Asjade internet (ingl. k. IoT – Internet of Things), viimase aja tehnoloogiline trend, on asunud digitaliseerima füüsilist maailma. Internetti ühendatakse  tohutul hulgal seadmeid, ehitisi, sõidukeid või muid igapäevaseid objekte, et muuta meie elu lihtsamaks, tõhusamaks ja turvalisemaks. Asjade interneti tähenduses võivad asjad olla mistahes füüsilise maailma objektid, millele saab külge panna mõne sensori , mis suudavad ennast internetis identifitseerida ja edastada oma olekut.

Asjade interneti jaoks loodud uued LPWAN (ingl. Low Power Wide Area Network) võrgutehnoloogiad võivad kiirendada ka arvestite kauglugemise laialdasemat kasutuselevõttu. See on võimalik tänu tunduvalt madalamatele ühenduskuludele ja järjest odavamatele seadmetele.  Traditsioonilised kauglugemislahendused, mida pakuvad paljud arvestitootjad, nõuavad tunduvalt suuremaid investeeringuid infrastruktuuri osas või eeldavad andmete kogumist ringi liikudes (nn. walk-by), kuna ei oma sama head leviulatust nagu LPWAN võrgud. Tänu mitmekülgsetele rakendustele on võimalik lisaks näitude lugemisele avastada ka vargusi, katkestusi, lekkeid või avariisid. Lisaks kauglugemislahendusele saab LPWAN võrkudes samaaegselt  kasutada paljusid erinevaid targa linna-, targa hoone-, turva- , liikluse-, jäätmekäitluse-, tänavavalgustuse-, keskkonnajälgimise- ja teisi rakendusi.  LPWAN võrkude puhul ei ole tarvis teha ka investeeringuid võrguseadmetesse nagu tugijaamad ja kontsentraatroid, need investeeringud teeb avaliku IoT võrgu operaator.  Uus võrgutehnoloogia võimaldab suurel hulgal seadmetel edastada oma olekut pikkade vahemaade taha, tarbides seejuures ülivähe energiat. Sellised seadmed on võimelised töötama patarei toitel üle 10 aasta ja edastama andmeid regulaarselt kuni 15 kilomeetri kaugusel asuvale tugijaamale. Andmeedastus on turvaline ja  krüpteeritud erineva taseme võtmetega. Side võib olla mõlemasuunaline.

LPWAN seadmes on integreeritud arvesti, LPWAN raadiomoodul ning autonoomsuse tagav aku

Ülimadal energiakulu saavutatakse tänu edastatavate andmete väikesele mahule ja harvadele ühendustele võrguga. Kui kasutatakse litsentseerimata sagedusi (Eestis 868 MHz), on töötsükli piiranguks võrkudes 1-10%. Tüüpiliselt edastavad sellised seadmed andmeid kord tunnis või harvemini ja andmemahud ei ületa mõndakümmet baiti. Seda on küll vähe võrreldes lairiba internetiliiklusega, aga piisavalt, et lugeda temperatuurianduri olekut ja edastada vee- või elektriarvestite näite.

Oma ehituselt on LPWAN võrk küllalt sarnane mobiilivõrguga – tugijaamade võrgustik võtab vastu teateid läheduses asuvatelt sensoritelt, tugijaamade tööd juhivad keskne võrguserver ja tuumiksüsteem ning viimastega on omakorda ühendatud tarkvaraline teenusrakendus. Sensoritest tulevaid andmeid edastatakse läbi IoT platvormi erinevatesse lõpprakendustesse või teenuspilvedesse. Klient saab ise valida sobiva lõpprakenduse, kus ta andmeid soovib kasutada.

LPWAN võrgu arhitektuur

Ka Eestis on uued võrgutehnoloogiad täna kättesaadavad. Esimene avaliku LPWAN võrgu operaator on Levikom oma NORAnet võrguga, mis kasutab maailmas laialt levinud LoRaWAN standardit. Kui täna toimib NORAnet Tallinnas ja suuremates maakonnakeskustes, siis lähema paari aastaga kaetakse võrguga terve Eesti  ja loodetakse ühendusi pakkuda miljonitele lõppseadmetele. Selleks, et oma seadmeid NORAnet võrku ühendada, tuleb sõlmida operaatoriga leping ja valida sobivate parameetritega ühenduspakett. Ühenduse eest tuleb tasuda kuutasu, mis sõltuvalt töötsüklist jääb NORAneti võrgu puhul vahemikku 0.2-1 eurot seadme kohta. Seadmetest kogutavaid andmeid on võimalik suunata erinevatele rakendustele ja pilveteenustele. Levikomi NORAnet võrk on suunatud just ettevõtetele, kes soovivad selle võimalusi kasutada enda otsetarbeks või teenuste ja rakenduste pakkumiseks klientidele.

Sarnaseid üleriigilisi avalikke LPWAN võrke on Euroopas juba kümmekond. Prantsusmaal opereerivad võrke Orange ja Bouygues Telecom, Belgias Proximus, Šveitsis Swisscom, Hollandis KPN, Soomes Digita, Lätis Lattelecom jne. LoRaWAN standardit arendab suur, ligi 600-liikmeline rahvusvaheline institutsioon LoRa-Alliance™, kuhu kuuluvad suured tehnoloogiahiiud, telekomioperaatorid ja paljud maailma juhtivad kiibi- ning elektroonikatootjad.

Kuna standardid ja tehnoloogia on uued, eksisteerinud  ainult paar-kolm aastat, siis on kitsaskohaks veel suhteliselt väike seadmete valik, aga siin on oodata kiiret muutust. Iga päev lisandub turule kümneid seadmeid. Paljud suured rahvusvahelised arvestitootjad nagu Honeywell, Itron, Zenner jt. on liitunud LoRa-Alliance™’ga  ja teavitanud, et nende tooted toetavad LPWAN ühendusi. Täna katsetab Levikom  mitme kohaliku partneriga erinevaid seadmeid vee-, elektri-, soojuse- ning gaasiarvestite kauglugemiseks ja hooneautomaatika jälgimiseks. Järjest suureneb ka  LPWAN võrgutehnoloogiaga ühildatud pilveteenuste pakkujate arv ja erinevate rakenduste valik.

Levikom on ainus avaliku LPWAN teenusepakkuja Eestis. Meie rolliks on pakkuda võrguteenuseid lõppkasutajatele ning rakenduste ja platvormide arendajatele. Andmeid sensoritelt ja seadmetelt kogume ning haldame reaalajas turvalises NORAnet võrgus. Ehita oma IoT lahendused NORAnet võrgus – võta meiega ühendust noranet@levikom.ee | +372 6 756 502