IoT-tehnoloogial (Internet of Things) baseeruv täisteenuslahendus NORA-X Server Room võimaldab ettevõtetel teostada temperatuuri, suitsu ja niiskuse seiret serveriruumides ja saada teavitusi ülekuumenemiste, põlengute ja veelekete korral. Teenus aitab ennetada või märkimisväärses ulatuses vähendada seadmete riketest tekkida võivaid kahjusid.

  • Seireteenus toimib Levikomi avalikus asjade interneti võrgus NORAnet ning rakendus baseerub Levikomi IoT ärirakenduste platvormil NORA-X.
  • Uus tehnoloogia võimaldab teenuse kiiret kasutuselevõttu ning selle algsed väljaminekud ja kasutuskulud on väga madalad.
  • NORA-X Server Room võimaldab ettevõtetel teostada temperatuuri, suitsu ja niiskuse seiret enda serveriruumides, tuvastada näitajate kõrvalekaldeid ja saada vastavaid teavitusi erinevate sõnumite kujul.
  • Teenus aitab avastada serveriruumis olevate seadmete (serverid, toite- ja varutoiteseadmed, jahutus ja küte jmt) riketest tekkida võivaid ülekuumenemisi ja põlenguid, samuti veelekkeid ja -avariisid ning seeläbi ennetada või märkimisväärses ulatuses vähendada õnnetustest tekkida võivaid otseseid ja kaudseid kahjusid.
  • Igasse teenusega liitunud kliendi serveriruumi paigaldame 1-2 IoT sensorit, mis mõõdavad vajalikke parameetreid ning edastavad signaalid üle NORAnet võrgu vastavasse pilverakendusse. Vajadusel paigaldab Levikom täiendava tugijaama kliendi asukohta.
  • Kasutatavad sensorid ei vaja võrgu- ega toiteühendust, vaid toimivad akutoitel aastaid ning on raadioside vahendusel ühenduses otse NORAnet võrguga.
  • Rakenduse NORA-X Server Room abil saavad kliendid jälgida ja logida mõõdetavaid näitajaid (sh ka tuvastada varakult hälbeid), kuvada näitajaid erinevate graafikutena, jälgida sensorite tööd ning seadistada erinevaid alarme (millal, kuidas ja kellele rakendus edastab alarmsõnumi). Kliendil on võimalik ühele töölauale kuvada ka mitmete serveriruumide ja paljude sensorite andmed ning kasutusgraafikuid.
  • Levikom pakub klientidele kolme erineva arveldusvõimalusega teenuspaketti. Ühelgi juhul ei ületa teenuse kogukulu (sensori, teenuse ja rakenduse maksumuste summa) 7 eurot kuus ühe sensori kohta.
  • Levikom pakub enda IT-hooldusteenuse äriklientidele NORA-X Server Room teenust koos sensorite monitooringuga tasuta, see sisaldub IT-hoolduse põhiteenuses.

Võta meiega ühendust NORA-X Server Room rakenduse osas: saada email noranet@levikom.ee, helista 6756502 või täida allolev vorm: